TGFI Updates

Recent Posts

Life’s Risk: Are you well protected?

lifes-risk

Araw araw, tayong lahat ay exposed sa iba-ibang klase ng risk sa ating buhay. Gustuhin man natin ito o hindi, sadyang nariyan lamang sila at posibleng tamaan tayo isang araw. Wala namang may gusto na maranasan natin ito, subalit parte na ito ng ating buhay. Ang kailangan na lamang nating gawin ay paghandaan ito upang kung sakaling sa atin ito ... Read More »

Areas of Protection We Need to Consider in Getting Insurance

insurance-protection

Marami sa atin ang may mga insurance na. Mostly insurance galing sa company, or yung mga personal insurance na kinuha natin para sa ating sarili. Kaya lang, sapat na ba ang insurance protection na mayroon tayo sakaling kailanganin natin ito? May 4 na areas of protection na kailangan nating i-consider sa pagkuha ng tamang insurance. Ito ang LIFE, MEDICAL, ACCIDENT at ... Read More »

How to Open Mutual Fund Account in Philequity

philequity-mutual-fund-opening-thumbnail

This question has been asked to me a lot of times already. And yes, I replied same procedure to them every time they message me. So to make my life easier, I decided to write this article to guide you on how to open mutual fund account in Philequity. First, you need to download the 4 forms below: Account Opening ... Read More »

Insure the Goose not the Golden Eggs

goldengoose-thumbnail

Most of you for sure narinig na or nabasa yong story about the goose that lays the golden egg. I won’t talk much about it on this post, but rather make a twist and relate it to insurance topic that will be applicable in our daily lives. In reality, we are the goose that lays the golden egg. Nagtatrabaho tayo, ... Read More »