Tag Archives: save money

Pinoy Money Culture

Maraming magagandang kultura tayong mga Pilipino. Ito ang nagbibigay sa atin ng karangalan at pagkakakilanlan sa buong mundo. Lalo na nga at nasa around 10 milyon tayong mga Pilipino na nakatira o nagtatrabaho sa ibang bansa. Mas naipapakita natin sa ibang tao ang ating likas at angking kultura. Kaya lamang, mayroon din tayong mga kulturang nagiging hadlang sa ating kabuhayan. ... Read More »

Things You Need to Consider Before Investing

If you are considering investing your hard earned money, check this 3 important factors you need to follow. Failure to do so might result to a failed investment. As you know, investment should be done for long term. Time is one of the most important factor that can make your money grow higher until such time you opt to withraw ... Read More »

Savers are Losers

Oopps…I know lots of you will disagree on me. But let me tell you my point. Savers are losers. Yes, it is true, but I am referring to those people saving in the bank, on their vault or in their piggy bank. Come to think of it. If you save 100 pesos in the bank, they will probably give you ... Read More »